Tåget från Hemse

— det första på 5 dagar — inkom, såsom vi i vårt förra nummer antogo, på fredagsaftonen kl. 1/2 6 efter en mycket svår färd. Under vägen hit sönderkördes först stora snöplogen mellan Karby och Visby och sedan en mindre reservplog. Strax bortom Lenna fastnade ånyo tåget, hvarför ännu en plog måste hämtas ut härifrån, innan tåget kunde komma in till Visby. Till följd af skadorna dels å snöplogen och dela å lokomotiven måste i lördags 3 af de ordinarie tågen inställas, så att endast eftermiddagståget till Hemse utgick med dubbla maskiner. Så mycket folk som kunnat anskaffas var sysselsatt med snöskottning under fredagen och lördagen. I går blef banan ånyo klar och tågen halva från och med i dag återtagit sin gilla gång.
Ondt om snöskottningsmanskap har det varit och till följd häraf har man begärt ända till 50 öre timmen för skottningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *