Sammanträde.

Borgenärerna i urarfvakonkursen efter afl. husbonden O. F. Dahlström Lingsarfve i Eskelhem kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby torsdagen den 29 dennes kl. 12 midd. för bestämmande af underhåll åt Dahlströms enka och barn samt för öfverläggning och beslut ang. andra konkursboets ärenden.
Klinte 10 Mars 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *