Offentlig auktion.

Thorsdagen den 18 invev. februari från kl. 10 f. m. låter sterbhusdelegarne efter aflidne Hemmansegaren Johan Engström Kumble i Ganthem medelst offentlig auktion, till den högstbjudande försälja hela lösöreboet bestående af silfver, koppar, malm, tenn, och bleck, jernsaker, trädkärl af hvarjehanda slag, möbler såsom en chiffonier af alm, bord, stolar, speglar, skåp, sängar, en väfstol med tillbehör, sängkläder och linne, den aflidnes gångkläder, körredskap, vagnar, kälkar vrång- och foderhäckar, vänd och spetsplogar, sladd, kornvält, harfvar, selar, vindmaskin, sädesrisslar, snickareverktyg, yx- och sigdstenar, kreatur af hästar, oxar, kor, en qviga, lam, svin, och gäss m. m. Anstånd med betalningen för godkände köpare lemnas till den 1 nästk. september.
Hörsne den 9 februari 1875.
Efter anmodan
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Februari 1875
N:r 12.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *