Genom frivillig auktion,

som förrättas vid Bahra i Etelhem onsdagen och torsdagen den 28 och 29 innevarande månad, bägge dagarna från kl. 9 f. m., låter hemmansägaren Nils Jacobsson, i anledning af hemmanets utarrendering försälja all sin lösegendom, bestående af en mängd saker af guld och silfver, hvarutaf 2 stora pokaler, en mängd saker af malm-, messing,- koppar-, jern och bleck ; möbler såsom bord, stolar; schiffonier, skåp sängställen, soffor och speglar; glas och porslinssaker, en stor myckenhet af sängkläder och linne; kreatur såsom 3 st. draghästar, 1 par oxar, 7 st. mjölkkor, 4 st. qvigor, 3 st. ungtjurar samt 10 st. morlam med ungar; kör- och åkerbrukstedskap, deraf må lämnas 1 lastvagn, en trilla, 6 st. arbetsvagnar, res- och arbetskälkar, flere par, vänd- och spetsplogar, harfvar af flere olika slag, vrång- och foderhäckar, fösor, sladdar, 1 kornvält, selar, oxok med tömmar, 1 tröskverk, vindmaskiner och sädesrisslar samt en mängd af diverse handredskap; smedja och snickareverktyg; träkärl och andra husgerådssaker, derutaf 2 ne stora brygggrytor m. m.
Säkre och godkände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 nästa September; andre betala kontant eller vid anfordran.
Vänge den 20 Mars 1888.
Efter anmodan,
JOHAN JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *