Medelst Entreprenad-Auktion

som förrättas å indragna Kaplansbostället Liffride i Anga socken Thorsdagen den 25 innev. Febr kl. 1 e. m. låter Kräklingbo pastorats byggnadsskyldige till den minstbjudande öfverlåta uppsättan de af en ny Ladugårdsbyggnad af träd under instundande sommar dersammastädes, 50 alnar lång, 13 alnar bred med nödiga inreden allt under brädtak, och upplysas att byggnadsvirket är cirkelsågat. Blifvande inropare skall ställa godkänd borgen tur arbetets ordentliga fullgörande. Närmare upplysningar lemnas vid auktionen.
Kräklingbo den 9 Febr. 1875.
Efter anmodan
JACOB ÖSTERBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Februari 1875
N:r 12.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *