Även till Lilla Karlsö

ha nu förbindelserna ordnats, närmast på initiativ av Visby hyrverk, som insatt bilar från Visby i regelbunden trafik till Djupvik, varefter trafiken ut till Lillön uppehälles genom fläckade motorkuttern ”Falken”, som är vederbörligen besiktigad och föres av godkänd förare. Vi hänvisa i detta avseende till den annons som var införd i fredagsnumret.
Till Stora Karlsö har sedan många år regelbundna förbindelser varit ordnade. I stort sett äro ju naturförhållandena likartade på de båda öarna, om man undantar att de Eksta-lantbrukare, som äga Lillön fortfarande använda ön som betesmark åt sina utegångsfår. Fågellivet är också här rikligt och naturligtvis är all skottlossning och äggplockning förbjuden. Lilla Karlsö är också mera outforskad, men enligt uppgift kommer ön i sommar bli föremål för en vetenskaplig undersökning, som bl. a. kommer att inriktas på en del gamla gravplatser, som finnas där.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *