Från landsbygden. Näs.

Näs, 14 Mars.
Landtmännens dagliga göromål
är att skotta snön från vägar och stigar, för att hålla dem öppna, hvilket ibland är rätt besvärligt. Allt skogsarbete har fullkomligt afstannast. Härvarande folkskola har instälts tillsvidare i afbidan på bättre väderlek. Gudstjensterna i vår kyrka bevistas af få personer. — Älven vår bref bärare har ibland besvärligt nog ett hitskaffa vår post.

Apropå brefbärare
så kan jag omtala, att poststyrelsen beviljat ett anslag af 52 kronor årligen åt en sådan mellan Hafdhem och Näs.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *