Nidingsdåd.

En natt i förra veckan föräfvades af några yngre personer härifrån staden ett fult nidigsdåd, i det de togo sig det orådet före, att upprycka och delvis sönderbryta några utanför stadsmuren emellan strandporten och passagen norr ut åt studentalléen stående soffor. Polisen lyckades dock omedelbart derpå upptäcka våldsverkarne, hvilka nu komma att åtalas vid härv. rådhusrätt, hvilken som vi hoppas, kommer att på dem, tillämpa lagens hela stränghet, såsom en varnagel för andra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1875
N:r 41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *