Medels offentlig auktion,

som onsdagen den 14 i denna månad från kl. 10 f. m. kommer att förrättas i Vahlhergska gården vid södra torget, låta sysslomännen i handlanden C. J. Martins konkursmassa, till den högst. bjudande försälja massans välsorterade manufaktur- och kortvaruhandelslager af hvarjehanda slag, såsom kläden, kordrojer, kroasé, krepp, kattuner, moaré, kammarduk, piké, schirting, dome slik och gardintyger, sängfiltar, schalar och dukar af silke, ylle och bomull, band, tråd och knappar; porslin, och glasvarm; viner på fat och buteljer; linolja, bomolja och kopal m. m. Derjämte försäljes älven 150 lisp. timotej, 1 resvagn och 1 elghud; skolande betalningen erläggas kontant.
Visby den 5 Mars 1888.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *