Godt förhållande

emellan läkare och åhörare uttalade sig i dessa dagar, då kyrkoherden Hauffman, efter vunnen befordran till Hablingbo, egnade sin afskedshelsning åt Östergarns pastorats trenne församlingar, hvarest han tjenstgjort i tjugotvå år. Oaktadt Östargarns pastorat räknas ibland detta stifts svagaste, öfverlemnades åt tämde kyrkoherde ett frivilligt sammanskott af Femhundra kronor dels i penningar, dels i presenter, ibland de senare ett dyrbart guldur.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *