Tjenstledighet och förordnande.

Kongl. Svea hoträtt har, uppå derom gjord ansökning, beviljat borgmästaren och ridd. S. J. Matthiesen tjenstledighet från och med den 1:sta inst. juni till och med den 30:de nästk november samt förordnat magistratssekreteraren, auditören och ridd. Gabriel Herlitz att under nämnde tid borgmästareembetet här i staden förestå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *