Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Hunden Prans tillfälliga herre, hvilkens uppträdande inför rätten vi förut refererat, var i dag ånyo instäld för att svara; för Prans burdusa tillvägagående mot gossen Johan Karlsson. Två vittnen intygade att Ytterberg tussat hunden på lille Johan, och att djuret bitit honom. Ytterberg frikändes från ansvar för Prans räkning, men dömdes, tack vare sin humoristiska skrifvelse, till 60 kronors böter för smädligt skrifsätt.

Omäktenskapsskilnad från sin man, stenhuggaren K. Fr. Pettersson anhöll hans hustru Anna Lovisa Pettersson Stämningen innehöll att mannen af hat och ovilja förlupit henne och begifvit sig till utrikesort för att ej vidare fortsätta äkenskapet. Mannen, som för närvarande vistas i Köbenhavn medgaf hvad stämningen innehöll. Rådhusrätten ogillade käromålet, enär ej sådan utredning förelåge, att det vore klart att mannen ämnade öfvergifva hustrun.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *