Wisby tullkammares

berättelse för 1874 hade vi ämnat att i dag meddela, men då utrymmet icke tillåter detta, nödgas vi uppskjuta offentliggörandet at densamma till ett kommande nummer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *