Liqvidsanmaning.

Som jag grund af timad eldsvåda nödgats upphöra med min handelsrörelse i Garda och af nämda olyckshändelse blifvit utblottad på allt och derför är i stort behof af pengar, så får jag härmed vänligen uppmana alla som till min hafva skulder, att desamma inbetala senast till torsdagen den 1 nästkommande Mars, intill hvilken dag jag vistas hos kyrkovärdare Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda.
Garda den 24 Februari 1888.
J. Malkan.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *