Genom offentlig auktion,

som lördagen den 3 nästk. Mars från kl. 11 f. m. förrättas vid Björkebos i Follingbo låter förmyndarna för aflidne Oskar Wedins omyndiga barn till den mestbjudande utarrendera, under 4 års tid, Hemmasdelarna 15/64 mantal Björkebos, 15/192 mantal Sylfaste i Follingbo, 3/32 mantal Euges i Barlingbo och 19,46 qvadratrefvar jord lydande under Sylfaste hemman. Dessa hemmansdelar, som ha särdeles goda ägor, utbjudas med förbehållen pröfningsrätt. De blifvande vilkoren uppgitvas vid auktionen.
Vid samma tillfälle försäljes följande lösegendom, såsom något guld, ett skåp, sängar, soffa, 24 st. stolar, spegel, väggur; koppar, malm, en större gryta, en besparingsspis, ert resvagn, sädesbingar, träkärl; sängkläder och fruntimmersgångkläder m. m. Arrende för hemmansdelarna betalas årligen den 1:ste November, och för lösa egendomen lemnas kände köpare anstånd med betalningen till den 1 November detta år.
Hörsne den 21 Februari 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *