Genom frivillig auktion,

som förrättas vid Rangsarfve i Alskog onsdagen 29 innevarande månad från kl. 10 f. m. låter arrendatorn O. Engström i anseende till afflyttning från stället försälja sin lösegendom, bestående af: kreatur såsom 2 st. draghästar, 1 par oxar, 3 st. kor, 2 st. qvigor, 1 kalf, 16 st. lam, större delen af choviotras; kör- och åkerbruksredskap såsom 1 revvagn, 3 st. arbetsvagnar, 2 par kälkar, flere st. harIvar af olika slag, vrång- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, mulllösor, 1 kornvält, selar, 1 tröskverk,
1 vindmaskin, några sädesrisslar samt 2 st. slipstenar; diverse handredskap, 1 hyfvelbänk och något snickareverktyg, 1 parti torra ekplankor; något möbler, jern och andra metallsaker, 1 stormangel, sängkläder och linne; ett parti blandsäd, hafre och potatis m.m. Säkre och godkände inropare erhålla 6 månaders betalningsanstånd; andre betale vid anfordran.
Vänge den 22 Februari 1888.
Efter anmodan,
JOHAN JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *