Från landsbygden. Fårö.

Fårö, 17 Febr.
Ett sjelfmord
har blifvit begånget här på ön. Skräddaren Johan Stenholm försvann från sitt hem vid Landsnäsa gård härstädes i tisdagsafton. Han spårades i onsdags ner till iskanten i Fårösunds norra gatt, samt hittades omkr. 10 alnar ute i sjön. Anledningen till sjelfmordet vet man ej bestämdt. I lördagsnatt hade han ensam nedslagtat deras enda ko, antagligen i någon öfverilning eller sinnesrubbning, och tros det att han kommit att ångra sitt tilltag samt af bekymmer deröfver tagit sig sjelf af daga. Han var en omkring 60 års man, känd som en arbetsam och ordentlig person i temligen goda ekonomiska omständigheter; efterlemnar hustru men inga barn.

I dag valdes här på
extra kommunalstämma löjtnanten L. von Scheven, Lauters, till ordförande i Fårö sockens kommunalnämd och till vice ordförande hr Mikael J. Ekström i Gåsemora.

Mycken snö
har här fallit som genom stormen hopat sig i qvierna, så att nya vintervägar måst utstakas öfver trädgårdar, ängar, åkrar och hagmark, tills väderleken blir stadigare och de rätta vägarne hinna uppkastas.
Öfver Fårösund köres med en häst, men isen är mycket svag.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *