Snö, snö, snö

och ännu mera snö tycks himlen vilja beskära oss denna vinter.
Under natten till gårdagen och under större delen af dagen i går föll snön jämt och hopade sig i stora drifvar på gator och torg till stort hinder för trafiken, mest naturligtvis för fotgängare, som hade stor möda att taga sig fram i den nära nog alnsdjupa snön.
Öfverallt från landsbygden ingå underrättelser, som gifva vid hands att snöfallet sträckt sig öfver hela ön. Vägarna hafva blifvit ofarbara, man får försöka taga sig fram öfver åkrar och ängar, der vinden drifvit undan drifvorna något, och på många ställen, såsom t. ex. i Veskinde har man ur huse gått ut på snöskottning. Stormigt har det också varit flerstädes och bister kyla, men denna har nu slagit sig betydligt.
Naturligtvis har snövädret inverkat störande på jernvägstrafiken. I går kunde ej aftontåget utgå härifrån och morgontåget från Hemse idag instäldes också. Kl. 7 i morgse afgick härifrån ett lokomotiv med snöplogen och har lyckats framkomma till Hemse, hvarifrån det återkom till Visby kl. 1/2 2, så att banan nu är klar, hvadan aftontåget i dag afgått i vanlig tid.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *