Inställelse

i handl. E. Gerles och grosshandl. Karl L. Ekmans konkurser ägde rum i går och idag. Bevakningshandlingarna i den förra konkursan utgjorde öfver 200. Till sysslomän i båda konkurserna utsågos goda männen v. häradsh. Bergström och kamrer Romdahl.
I godsmännens berättelse förklara de anledningen till handl. Gerles obestånd vore att söka i dryga omkostnader samt bristande insigter vid skötandet af hans affärer. De anse honom hafva gjort sig skyldig till uppenbar vårdslöshet i stor skala mot sina borgenärer.
Beträffande grosahandl. Karl Ekman, så anse godemännen hans obestånd vara att söka uti förluster på Östergarns handelsbolag och på handl. Gerle. Ehuru han idkat vexelrytteri och iklädt sig för stora förbindelser, anse godemännen honom icke hafva gjort sig skyldig till uppenbar vårdslöshet mot borgenärerna.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *