Inskrifning

af värnpligtige hvilka äro skyldige att innevarande år undergå inskrifning, förrättas å nedan nämda tider och ställen:

Norra bataljonsområdet.
Inom Lärbro kompaniområde måndagen 19 Mars med inskrifningsskyldige från Rute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar i Bunge församlings skolhus kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f. m.; tisdagen 29 Mars med inskrifningsskyldige från Lärbro, Helvi, Othem, Boge, Hangvar och Hall socknar i Lärbro församlings skolhav kl. 9 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f.m.
Inom Tingstäde kompaniområde: tisdagen 20 Mars med inskrifningsskyldige från Veskinde, Bro, Lokrume, Martebo, Lummelunda, Stenkyrka, Tingstäde, Hejnum och Bäl socknar i Tingstäde församlings skolhus kl. 3 e.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 2 e. m,; onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Visby norra landsförsamling, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Ekeby, Fole, Källunge, Vallstena, Hörsne med Bara, Gothem och Norrlanda sockrar vid Lillåkra i Barlingbo socken (direktören m. m. Gardells gård) kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f. m.
Inom Roma kompaniområde: onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Dalhem, Ganthem, Halls, Sjonhem och Viklau socknar hos landtbrukaren C. O. Lind, Lilla Vellarfve i Roma kl. 3 e. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 1 e. m.; torsdagen 22 Mars med inskrifningsskyldige från Visby södra landsförsamling, Stenkumla, Vesterhejde, Träkumla, Vall, Hogrän, Atliagbo, Enkelhem och Tofta socknar hos Johan Olsson, Snäckarfve i Stenkumla socken kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f. m.
Inom Visby kompaniområde: fredagen 23 Mars med inskrifningsskyldige, tillhörande Visby stad, å rådhuset i Visby kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f. m. måndagen 26 Mars med inskrifningsskyldige tillhörande Visby sjömanshus, å rådhuset i Visby kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f.m.

Södra bataljonsområdet.
Inom Klinte kompaniområde: måndagen 19 Mars med inskrifningsskyldige från Sanda, Mästerby, Vestergarn, Hejde, Väte, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge socknar vid Bönders i Klinte hos enkefru L. Viberg kl. 11 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f. m.
Inom Hafdhems kompaniområde: tisdagen 20 Mars med inskrifningmkyldige från Hablingbo, Silte, Hafdhem, Eke och Grötlingbo socknar hos hemmansägaren Olof Nyman, Sigers i Hafdhem kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f. m.; tisdagen 20 Mars med inskrifningeskyldige från Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar å gästgifvaregården vid Burgsvik kl, 4 e. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 3 e. m.
Inom Hemse kompaniområde: onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Alfva, Hemse, Rone och Eke socknar å nya värdehuset i Hemse kl. 12 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f. m.; onsdagen den 21 Mars med inskrifningeskyldige från Burs, Stången, När och Lau socknar i Burs församlings skolhus kl. 4 e. m. Ltkarebesigtning kl. 3 e.m.
Inom Garda kompaniområde: torsdagen 22 Mara med iuskrifningmkyldige Mu Garda, Etelhem, Alskog och Lye socknar I Kyrkeby gästgifvaregArd i Etelhem kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f. m.; fredagen 23 Mars med inskrifningsskyldige från Vänge, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn och Ardre socknar hos Olof Olofsson, Kräklings i Kräklingbo kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f.m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *