Mundtlig afgångsexamen

vid högre elementarläroverket härstädes förrättades sistl. fredag och lördag, dervid ynglingarne Thorbjörn Fegraeus, Axel Kolmodin, Franzén, Emil Ekman, Carl Herlitz, Rudolf Herlitz och Emil Schöldström (klassiska linien) samt Wilhelm Pettersson, Johan Lundgren, Jaques Ljungholm och Gustaf Sergel å reala linjen blefvo mogna förklarade. Censorer voro professor C. T. Odhner och adjunkten K. A. Holmgren från Lund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1875
N:r 39.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *