Till bygnadskassan

hade domkapitlet hos k. m:t gjort framställning derom, att ett årligt anslag måste tilldelas densamma, motsvarande det belopp, som i ränta å kassans skuld årligen borde utgå tills den blefve gäldad, eller ock af statsmedel få den årliga bristen fyld. K. m:t har ansett denna framställning för närvarande ej föranleda till någon åtgärd.
På grund häraf har domkapitlet beslutat att så ofta oförmåga uppstår att gälda räntebeloppen eller hvarje gång brist uppstår till k. m:t ingå med förnyad fram ställning om behofvete fyllande af statsmedel.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *