Medelst offentlig auktion,

som lördagen den 18 dennes från kl. 11 f. m. kommer att förrättas å Ronehamn, låta delegarne uti inköpta, strandade Engelska skeppet Palais Galleen försälja en mängd i land bergade skeppsinventarier, af hvilka här må nämnas: Ett större och ett mindre ankare, ankarkettingar samt smäckrare kettingar, passande till draglinor, större delen af stående rigg af Wejrubb eller jemtross, taljerep af hampa, 2:ne gångspel med tillbehör, jernknä, jernstaket och smidesjern; kajutinredning med glasdörrar och skyligth, allt väl arbetadt och värdevikt; en ganska stor mängd rundholt af kärnfullt s. k. amerikansk Pitspent, liggande dels å hamnen samt vid skär, tomteboda- och hus-fiskläge. — Alltsamman kan beses före auktionen och försäljningen sker i mindre utrop.
Betalningen bör erläggas kontant, dock kunna inropare, som äro för full vederhäftighet kända, erhålla fem månaders betalningsanstånd om så önskas. Pröf ingsrätt af anbuden förbehållen.
Burs den 7 Februari 1888.
enl. erhållet uppdrag,
C. H. LÖFVEBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *