I anseende till aflyttning

från stället låta sterbhusdelägarne efter aflidne sjökaptenen Karl Falk medels offentlig, frivillig auktion, som förrättas å Klintehamn lördagen den 25 dennes och börjas kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja all så väl fast som lös egendom, den senare bestående af guld, silfver, nysilfver, malm orb jernsaker; möbler, derat en schiffonier,en byrå, soffor sängar, toalett- och väggspeglar, bord, stolar, kommoder och en sjömanskista; porslin och glas; sängkläder och linne; den aflidoes gångkläder; en mängd husgeråds saker; en mjölkko; ett bodinrede med andra bodinventarier, hela bodvarulagret, deraf må nämnas kaffe, socker, sirup, såpa, hvetemjöl, fläsk, ett parti sill, bomullsgarn, sommarkapptyger, kambrik, mollskinn, kasinett, oblekt och tryckt domestik, äfvensom en oktant, 10 st. sjökort, en barometer samt 2:ne jagtgevär jämte annan egendom. Fastigheten, som utgöres af ett boningshus, inredt till fem rum, kök och handelsbod jämte uthusbygnader, allt beläget å Klintehamn, utbjndes till försäljning kl. 12 på dagen. Med betalningen lemnas fullt säkra inropare anstånd till den 1:ste nästkommande Augusti.
Othem den 8 Februari 1888.
Efter anmodan
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *