Hamnmästaren A. N. Winberga

sterbhusdelägare låta medels offentlig auktion lördagen den 18 Februari från kl, 10 f. m., i Winbergska magasinet på norra sidan af Skeppsbron, till den högstbjudande försälja en mängd taklage- och skeppsinventariepersedlar af hvarjehanda slag; skolande inropen betalas kontant vid auktionen.
Visby den 9 Februari 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *