Den nya helsovårdsstadgan

innehäller en mängd högst vigtiga bestämmelser, hvarföre vi tillråda allmänheten att med allra första taga del af densamma. Stadgan finnes tillgänglig i bokhandeln á 25 öre. I nästa nummer kommer att i denna tidning intagas en längre kungörelse från helsovårdsnämnden med erinran om stad gans vigtigare paragrafer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Februari 1875
N:r 9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *