Vicepastorsfrågan i Hangvar.

Pastor Lagerman har afgifvit förklaring öfver de båda från Hangvar och Hall socken inkomna skrifvelserna i syfte att få annan v. pastor i församlingen. I sin förklaring säger pastor Lagerman, att han icke — hvilket allt tillvitats honom — på kyrkostämman valet rösta för egen del, men väl på grund af fullmakt för annan person, hvarifrån kan, såsom änne ej röst berättigad, vid gjord anmärkning afstått. Såsom ursäkt anför han, att hans långa vistande utrikes — 11 1/2 år — vållat åtskilliga luckor i hans kännedom om svenska förhållanden. Vidare vore det ingen sanning att han förolämpat någon eller kallat någon sin ovän; han hade ej slagit ordförande-klubban så hårdt i bordet att den flugit upp i taket, utan klubban hade suttit löst på skaft och gått af; han hade ingen vecka alla dagar vistats i Visby och derigenom — sig veterligen — försummat något i sina embetsåligganden; han hade ej visst någon mannamån då det gälle enskilda personers kungörelser, utan följt allmän prixi,s ej heller hade hen list upp länsstyrelsens tillkännagifvanden så, att fösamlinen ej kunde förstått dem; de enskilda uppbyggelsestundarna, som man sagt varat till långt in på nätterna, hade aldrig räckt längre än 1 1/2 till 2 timmar. För öfrigt visste han ej med sig, att han låtit någon embetsförsummelse komma sig till last.
Häröfver ha nu de klagande att ånyo gifva förklaring.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *