Klinte högre folkskola.

På framställning af skolrådet i Klinte församling på Gotland har k. m:t föreskrifvit vissa ändringar i det för högre folkskolan derstädes 10 Septembar 1867 faststälda reglamente, och har k. m:t tillika medgifvit att atöfver det skolan redan beviljade anslag af 1,000 kronor må för denna skola vader hvartdera af åren 1887, 1888 och 1889 ytterligare utgå 200 kr. af anslaget till understöd at högre folkskolor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *