I vildt sken

kommo vid middagstiden i lördags ett par, hökare Olsson tillhöriga hästar, förspända ett islass, utför backen vid Kjellblads framöfver torget och törnade mot ett bredvid handl. Berggrens salubod befintligt plank der lasset stjelptes och halfva vagnen blef liggande; hästarna med en del af vagnen fortsatte gränden fram, der ett utanför Hägg och Johanssons salubod stående åkdan öfverkördes, vidare Tranhusgatan i ända, till norra muren, der ena hästen stöp omkull och fastnade i ett träd, hvarpå djuren sedan fasttogas. Lyckligt nog lär ingen menniska blifvit skadad, endast köraren skall ha fått några mindre stötar.
Hästarne skrämdes deraf att en isbit ramlade af lasset ned på den enas ben.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *