På grund af kyrkostämmobeslut

upplåter Skolrådet i Burs å offentlig entreprenadauktion, som förrättas i folkskolans lärorum fredagen den 27 innevarande Januari kl. XII på dagen, förfärdigandet af till nämda skola erforderligt antal bänkar i likhet med vid auktionstillfället förevisade prof. Materialier skall entreprenören sjelf anskaffa.
Arbetet utbjuder föret i skilda delar och sedan i dess helhet med förbehållen rätt att pröfva, antaga eller förkasta gjorda anbud. Ofriga vilkor tillkännagitves före auktionens början.
Burs den 12 Jan. 1888.
SKOLRÅDET.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *