Till landstormsbefälhavare

inom Gotlands inskrifningsområde halva förordnats: I Visby kompaniområde f. d. sergeanten O. Widin, Visby, i Roma f.d. Furiren af 1. klassen Alfred Söderdahl, Bolex i Etelhem; i Tingstäde f. d. furiren af 1. klassen Anders Petter Barkander, Timans i Hörsne; i Lärbro f. d. fanjunkaren Ludvig Mörrby, Boge; i Klinte f. d. furiren Lars Petter Rosendahl, Grymling i Ejsta; i Garda f. d. furiren Johan Niklas Larsson, Smitts i Alskog; i Hemse f. d. furiren Wilhelm Jacobsson, Stenstu i Burs och i Hafdhems f. d. furiren Niklas Ronqvist, Olofs i Öja.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *