Gotlands bataljons,

jämte Vesternorrlands bataljons och Värmlands regementes inskrifningsområden hafva med afseende å de beväringeskyldiges under år 1887 krigsduglighet företett de gynsammaste förhållanden. Inom Gotlands bataljons område fans nämligen endast 8,21 proc., oantagliga. Högsta oantaglighetssiffran eller 29,93 proc. har lifregementets grenadierkår.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *