Från sjön.

Den 6 dennes togs, såsom vi redan förut omtalat engelska ångfartyget White Head, hemma i Belfast och stadt på resa från Riga till Dundee med last af spanmål, som strandat utanför Ronehamn, af grund genom bergnings- och dykeribolaget Neptune ångfartg Poseidon, som derefter hade ämnat att inbogsera fartyget till hamn för att verkställa dykareundersökning å fartygets botten. Men befalhafvaren i White Head afslog alldeles dessa i fartygs och lasta intresse gjorda förslag samt kastade tvärt loss kabaln och afgick vidare på sin resa.
Poseidon återvände och ingick till Slite, dit fartyget inkom på e.m. Ett par timmar efter Poseidons ankomst inkom White Head, som resturnerat i anseende till läcka, och ankrade på redden. Följande morgon inbogserade Poseidon ångfartyget, och nu begärde White Heads befälhafvere dykareundersökning. Dervid befans, att bottenskador under vattentankarne existerade till 2 á 5 fots längd. Å ena sidan i kolboxen var ett hål på nära 10 tums vidd, hvari en sten var fastsittande, som på så sätt tilltäppt hålet, men då maskinen till sjön börjat arbeta, hade vid vibreringen härvid läcka uppkommit kring stenen. Hade fartyget gått några timmar till och stenen släpt, skulle ångfartyget ohjelpligt hafva gått till botten.
White Head, som tagits i beslag för oguldna bergningskostnader, hvilket beslagtagande dock nu är upphäfdt. afgår i afton från Slite till Oskarshamn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *