En soaré

gifves om söndag afton i goodtemplarsalen vid mellangatan af herrar Blackwood och Brovalliue, kända från Sandbergska sällskapets föreställningar härstädes, och hvilka efter det sammas upplösning nödgats qvarstanna här. Svärd gifvarne halva förskaffat sig biträde af gerna hörda sångare och programmet är föröfrigt rätt omvexlande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *