Efterlyst.

Båtsmanssonen Johan Niklas August Heder, född 1868 i Levide socken, Gotlands län, är skäligen misstänkt halva varit den, som hos handlanden Aug. Nyberg å Klintehamn 12 sistlidne April, på falsk borgensförbindelse af husbonden P. Pettersson vid Pusarfve i Fröjel socken, tillnarrat sig och i drängen Oskar Jakobssons namn falskeligen gvitterat en blå doffeljacka med kasinettfoder och två knapprader, och hvilken han före sin strax derefter företagna Stockholmsresa pantsatt för 4 kronor hos en arbetare Pettersson i Visby. Heder tros för närvarande vistas i Stockholm och der möjligen hafva tagit värfning vid något af gardena, eller också begifvit sig åt Norrland att söka arbete. Han efterlyses nu på begäran af länsman Ekelund i Hejde och Fardhems ting, Gotlands län.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *