Riksförsäkringsanstaltens ortsombud.

Riksförsäkringsanstaltens ombud lantbrukaren O. V. Pettarsson, Mattsarve i Hörsne, har förordnats att vara ombud för jämväl Källunge, Vallstena och Gothems kommuner, vilka utbrutits ur det ombudsområde, för vilket lantbrukaren Hjalmar Pettersson i Lärbro är anstaltens ombud.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *