Avstyrkta arrendelindringar.

Kammarkollegium föreslår k. m:t lämna utan åtgärd av arrendatorn för lönebostället Prästgården nr 1 med Kyrkebys i Stenkyrka sockan Gunnar Wallin gjord ansökan om nedsättning i arrendet för bostället.
Kollegium anser tillräckliga skäl ej föreligga för arrendelindring.
Med samma motivering avstyrker kollegium en av hrr Karl Andersson och Johan Pettersson gjord hemställan om nedsättning i arrendet för den av dem arrendarade lotten nr 4 av lönebostället Annexen nr 1 i Mästerby socken.
Slutligen avstyrker kollegium en av kyrkoherden Axel Klint gjord ansökan om nedsättning i arrendet för löneboställena Prästgården nr 1 i Källunge socken och Annexen i Vallstena socken. Såsom innehavare av
kyrkoherdetjänsten i Källunge pastorat lär han enligt kollegii mening ej för sin utkomst vara beroende av boställenas jordbruk. I varje fall är det icke styrkt, att.hel på grund av arrendevillkorens tyngd kan befaras bli urståndsatt att fullgöra sina förbindelser enligt arrandeavtalet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *