Virkes-Auktion m. m.

Genom offentlig auktion, som hålles i Grötlingbo kommunalrum lördagen den 21 dennes från kl. 10 f. m. upplåtes till den minstbjudande leveransen af trävirket till en ny ladugårdebygaad i Grötlingbo prestgård, utgörande omkring 48 st. tior, 8X7 tum, 18 st. band 12 aln 8X7 t., 56 at. spärrträ, 10 aln 7X6 t., 45,000 takspån, 57 1/2 tolfter bräder, 7 aln 8 tam, 16 tolft. plank 8 aln 8X2 t., 3 tolft. plank 7 aln, 8X2 t., 2 tolft. plank 7 aln, 8X3 t., 1 1/2 tolft. plank 8 aln 7X3 t., 6 et. ekpostar 5 aln 8X 7 t., 20 st. underlägen 8X7 t., 16 st. båsstoekar, 4 aln 5X4 t., 8 at. plankor 7 aln 9 X 3 t., så ock 20 läsler kalk.
Vid samma tillfälle öfverlåtes till den minstbjudande uppförandet at en ladugårdsbygnad i Grötlingbo prestgård instundand – sommar.
Spekulanter erhålla närmare upplysningar vid auktionstillfället af bygnadsstyrelsen, som förbehåller sig pröfningsrätt af blifvande anbud.
Den, som stannar för lägsta antagliga, bör vara beredd att ställa nöjaktig borgen för såväl leveransens som arbetets ordentliga fallgörande.
Grötlingbo d. 3 Januari 1888.
BYGNADSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *