Fornfynd.

I dagarna har under gravgrävning på Fardhems kyrkogård en arbetare Alfred Hafdell hittat ett djurhuvudformat spänne av brons, rikt och vackert ornerat, och synnerligen väl bevarat. Spännet har en höjd av 3 cm. och en längd av 6 cm. Det påträffades tillsammans med ett skelett, som låg begravet i motsatt riktning mot vid nutida gravskick. Fyndet gjordes på endast en meters djup under markytan och i det stråk av gravar, som sträcker sig från Fardhems kyrka över Lindeklint mot Lojsta och som även passerar Fardhems kyrkogård.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 Augusti 1934
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *