Lösöreauktion i Västergarn.

Onsdagen den 29 innevarande augusti kl. 11 f. m. låter hemmansägaren Gustav Karlsson, Mafrids i Västergarn, försälja sin yttre lösegendom, nämligen:
1 häst, 2 st. kokreatur, 2 grisar, lagt- och arbetsvagnar, enbetskälkar, kälkrack, foderhäckar, sättare, vedhäck, sånings- och slåttermaskiner, hackelsemaskin, hästräfsa,
harvar, plogar, hästhacka, vält, sladdar, rotfruktsskärningsmaskin, decimalvåg, stubbrytare m. m.
Betalning skall erläggas den 1 december 1934 eller vid anfordran.
Äganderätten till försåld vara förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 22 augusti 1934.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 Augusti 1934
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *