De gamlas dag vid Fridhem.

Slumsystrarna. härstädes ha i dag anordnat den årligen återkommande festligheten för gamla vid Fridhem. De inbjudna utreste med Västerhejdetåget härifrån kl. 11,15 och till Fridhem samlades även deltagare från andra håll, så att de närvarande uppgingo till omkring 200 personer, Dagens program fick ett Synnerligen intressant inslag, i det satt landshövdingskan Ellen Hagen, vilken f. n. vistas som gäst vid Fridhem, för de församlade berättade minnen om prinsessan Eugenie, med vilken hon som barn kom i beröring genom sin fader, den bekante komminister Bernhard Wadström i Stockholm. För övrigt hade middag dukats för gästerna i matsalen i »stallet» och vidare förekommo anföranden av flera talare. Utflyktan har också hittills gynnats av vädret, vadan stämningen och behållningen varit den allra bästa för dem, som voro i tillfälle att närvara.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 Augusti 1934
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *