Gotländska död i Amerika.

Den 24 juli avled efter en lång tids sjukdom på lasarettet i Worciester, Massachusetts, fru Elina Gardell Fauntaine, född Löfgren. Hon efterlämnar utom make en son i ett föregående gifte, en broder i Sverige, fem systrar, tre bosatta i Sverige och två i U. S. A. samt barnbarn.
Fru Fauntaine var född i Visby den 9 juli 1873 och dotter till bagaremästaren J. E. Löfgren och hans maka, född Peterson. Hon utflyttade år 1905 till Worcester, där hon idkade musikstudier, varefter hon tjänstgjorde som organist i därvarande lutherska församling. År 1923 ingick hon äktenskap med mr E. J. Fauntaine.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *