Ett offer för gvacksalveriet.

En sexton-årig yngling från Kräklingbo hade några dagar före jul råkat att på något sätt vricka sin venstra höft. I stället för att genast lemna ynglingen åt läkarens behandling, som i ett fall sådant som detta ovilkorligen är af nöden, skulle man bota det onda genom att smörja det. Men följden at denna huskur har blifvit den, att ynglingen nu måst intagas å härvarande lasarett, der han nu vårdas. Troligen får han hela sitt lif lida men af den oförståndiga behandlingen af en skada, som om läkarehjelp genast söks varit jämförelsevis lätt att bota.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *