Eldsvåda.

Sistlidne Nyårsafton kl. 3 e. m. utbröt eldsvåda i en bygnad a Ansarfve i Tofta, hvilken äges af korgmakaren Eriksson (för tillfället med hustru på fastlandet) och bebodd af Erikssons tvänne döttrar och, mågar, fiskaren J. Eklund och målaren Broström, samt Eklunds lilla dotter, hvilken sistnämda var nära att blifva innebränd, emedan elden så fruktansvärdt hastigt red sig i det med spån täckta trähuset. Männen voro för tillfället borta och hustrurna, den ena hos grannen, den andra å gården, hunno ej rädda det ringaste af sina tillhörigheter; en granne sökte intränga genom ett fönster, men möttes af rök och eld och grep en stol, hvilken var det enda som kunde bergas af samtligas lösegendom. Huset nedbrann till grunden på 3/4 timmes tid. Hvad som ökar olyckan är att ingen af de brandakadade hade sin lösegendom försäkrad, utan stå blottade på allt, hänvisade till den allmänna barm hertigheten. Bygnaden var försäkrad i Södra Häradets brandstodsförening till ungefär hälften af sitt värde, eller 400 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *