Landsbygden. Vall.

VALL, 20 aug.
En trevlig hembygdsfest hade logen Snöklockan i går anordnat i den natursköna Prästängen i Vall. Hembygdsfesten var i år icke så talrikt besökt som föregående gånger, beroende på den starka konkurrensen från andra tillställningar samma dag, men de ca 300 festdeltagarna fingo i varie fall rik valuta för inträdesavgiften. Festen inleddes med ett hälsningsanförande av hr A. Haraldsson, och programmet upptog därefter bl. a. ett vackert hembygdsföredrag av f. folkskollärare Th. Erlandsson i Bunge, som talade om hembygdskärleken och de gamla seder och bruk, som gotlänningarna fått i arv och som de skola vårda sig om. Vidare förekom deklamation av hr Ivar Ahlyr i stället för av bagaremästare Henrik Pettersson, Visby, som förhindrats närvara Hr Ahlyr läste bl a dikter av gotlandsskalden Gustaf Larsson. Samtliga uppträdande hyllades med hjärtliga applåder. För musiken svarade hrr Hallgren, far och son, samt hr Erik Wetterlund och fröken Wetterlund, vilka förtjänstfullt skötte sitt uppdrag.
Dessutom hade idrottstävlingar anordnats i bl. a löpning 100 m. för herrar liksom för damer, stångstörtning m. m.
Resultaten vid idrottstävlingarna blevo: Löpning 100 m.: 1) A. Möllerström, Roma, 2) T. Lind, Roma. Stångstörtning: 1) A. Möllerström, Roma, 7,22 m., 2) V. Claesson, Vall, 6,29 m. I hankdragning segrade V. Claesson, Vall, i »sparke bleisträ» G. Dahlström, Fårösund, i herre på vågrät stång» G. Hoffman, Isums, och i löpning för damer Margit Kellström, Bunge. Man roade sig senare även med folklekar av olika slag, och några angenäma timmar förflöto. Festen avslöts med korum, som hölls vid 7-tiden av komminister E, Amér.
Belåtenheten över den i alla lyckade festen var allmän.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Augusti 1934
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *