Café Central,

heter ett nytt tidsenligt kafé, som af vinhandlaren Aug. Johansson öppnats i D. B. V:s f. d. sparbankslokal. Kafét, som består af 3 rum, är mycket smakfullt inredt och särdeles begvämt med särakildt damrum. Vi tilllåta oss påpeka ett litet krypin, den s. k. grottan i det först varande kassahvalfvet. Här serveras nu goda frukostbitar till moderat pris, sexor och tésupéer, äfvensom vin glasvis, i likhet med hvad å utlandets s. k. bodegor är fallet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *