Rådhuspredikan

har i dag hållits i domkyrkan af domkyrkoadjunkten Hasselberg, Predikanten hade till text valt 2 krönikeboken 19 kap. 7-14 vers, hvilka närmare utvecklades, och betonade predikanten särskildt vigten för en rätt domare att vid alla sina handlingar hafva Gud för ögonen. »Gudsfruktan är vishetens begynnelse.»

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *