Från landsbygden. Vamlingbo.

Vamlingbo, 31 Dec.
Ordinarie kommunalstämman
med denna församling hölls 28 dennes, och var besökt af närmare ett hundratal stämmoledamöter. Till ordförande i stämman för 4 år utsågs hemmansägaren Olof Nilsson, Bjerges; i nämden och fattigvärdestyrelsen hemmansägaren Lars Nilsson, Simunde. Dessa båda senare befattningar ha i närmare 20 år gemensamt handhafts af den nu afgående ordföranden, hemmansägaren N. L. Olsson, Nora. Ledamöter i kreatursförsäkringsnämden, blefvo utom de bägge nyvalde ordförandena, hemmansägarne Lars Andersson, Augstens, och Paul Olsson, Tuna.

Hårdt pröfvad
är i sanning en person, förre kronobåtsmannen Jakob Frisk från denna socken, hvilken under flere års tid varit fängslad vid sängen, till följd af ett fall ombord å ett fartyg. Fötterna äro helt och hållet förlamade för den ännu icke 30-årige mannen, så att han är urståndsatt att utan andras biträde flytta sig från en plats till en annan, hvartill äfven sällat sig flere svårigheter. På sista tiden, då sjukdomen det medgifvit, har den stackars krymplingen sysselsatt sig med något handarbete, sittande i sängen, såsom t. ex. nätbindning o. d. för dermed förkorta tiden.

I lifsfara på sjön
var en person ifrån trakten för någon tid sedan, då kan befann sig på jagt efter sjöfågel. Då vår jägare, som hade skjutit några fåglar i en liten vak å den isbelagda tjön, skulle fatta sitt byte vid vakens kant, brast den svaga isen och han störtade i det öfver 2 famnar djupa vattnet. Ingen menniska fans i närheten till hjelp åt den nödstälde, hvilken dock omsider lyckades uppnå den lasta iskanten; men då brett isen framför honom när han skulle äntra sig upp. Ett nytt försök gjordes, med samma olyckliga resultat. Krafterna började nu aftaga för den i nöd stadde, men kärleken till lifvet stärkte dem ånyo. Ett tredje försök gjordes och detta aflopp lyckligt, så att han då isen ånyo nåddes fick krafla sig upp, varsamt och försigtigt, och sedan krypande på alla fyra öfver det falska istäcket, uppnå land. Genomvåt och utmattad som han var, bar det nu i väg mot hemmet i den bitande kölden

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *