Vinterpostföringen.

Kongl. majt. har uti till befallningshafvande aflåtet bref, dat. den 18 sistl. december, förordnat att, under innevarande vinter, från och med den tid, då en förändring lämpligen kan ega rum, samt under nästinstundande vinter, postförbindelsen emellen fasta landet och Gotland skall, vid alla de tillfällen, då naturförhållandena sådant medgifva, underhållas å linjen Oscarshamn—Wisby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *