Tryckfrihetsåtal

mot utgifvaren af denna tidning har blifvit väckt af befälhafvaren å postångfartyget ”Sofia” hr J. A. Höggren, för en i bladet intagen artikel rörande ”Sofia” och vinterpostföringen. Målet förevar i onsdags för första gången vid härvarande rådhusrätt, och hänvisa vi, beträffande livad dervid förekom, läsaren till den å annat ställe i detta nr törekommahde redogörelse med rubrik: Tryckfrihetsåtalet mot Gotlands Allehanda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *